เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของบริษัทฯ

1. สินค้าเสียหายที่เกิดจากปัญหาดังต่อไปนี้

 • 1.1
  ความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม ซ่อมด้วยตัวเอง หรือ โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
 • 1.2
  มีร่องรอยการงัด แงะ อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นตัวหลอดไฟโซล่าเซลล์ หรือ แผงโซล่าเซลล์
 • 1.3
  สินค้าเกิดการชำรุด หรือแตก มีรอยแตก รอย หรือภัยธรรมชาติ
 • 1.4
  สภาพสินค้าและอุปกรณ์เป็นรอยขีดข่วน บิ่น แตก หัก งอ ฉีกขาด มีคราบของเหลว Oxide ทั้งภายนอกและภายใน หรือเกิดรอยไหม้ บนชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • 1.5
  ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงทุกชนิด เช่น มีมดเข้าไปทำรัง หรือฉี่หนู เป็นต้น

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการรับประกันสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การดัดแปลง การต่อสาย การตัดสายๆ ของแผงโซล่าเซลล์ หรือ วงจรไฟโซล่าเซลล์

Home